Personal tools
You are here: Home / Science & Society / Dia aberto 2010 / dias abertos

dias abertos

banner_01

 

 

 

o dia aberto  o instituto  programa  dias abertos  patrocínios

 

foto_dia_aberto08.jpg

Dia Aberto 2009
31 Janeiro 2009
1188 visitantes

Cartaz 2008 [*.PDF]

foto_dia_aberto08.jpg

Dia Aberto 2008
23 Fevereiro 2008
1200 visitantes

Cartaz 2008 [*.PDF]

Dia Aberto 2007
27 Janeiro 2007
1800 visitantes

Cartaz 2007 [*.PDF]

Dia Aberto 2006
28 Janeiro 2006
1900 visitantes

Cartaz 2006 [*.PDF]

Dia Aberto 2005
29 Janeiro 2005
900 visitantes

Cartaz 2005 [*.PDF]


 

 

 

 

Document Actions